Patroni:
Rada Upowszechniania Nauki
Rada Upowszechniania Nauki
 
logo_stn
Sponsorzy Festiwalu:
 
logo_siedlec
Miasto Siedlce
 logo powiat siedlecki
logo_lasy_panstwowe
Nadleśnictwo Siedlce
 
 
Partoni medialni:
 
logo_podlasie24
podlasie24.pl
logo_radio_podlasie
Radio Podlasie
logo_eska


logo_echo_katolickie

logo_tygodnik_siedlecki

logo rdc

Partnerzy:
 
logo cm
logo_astronomia
logo_muzeum_regionalnelogo_klologo_prusalogo_pke_1
logo biblioteka pedagogiczna

logo mscdn
logo zuo 
logo sgpirn
 

XVIII edycja Festiwalu Nauki i Sztuki


icon_pdf_big

Program XVIII Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach
(20-23 października 2016 roku)
 (plik PDF)
Protokół z posiedzenia Kapituły Medalu Polskiej Niezapominajki w dniu 30.09.2016 r.

Honorowa przewodnicząca Kapituły: prof. dr hab. Anna Stańczykowska-Piotrowska

Przewodnicząca Kapituły
Elżbieta Królak

Członkowie Kapituły:
1. Mira Płocka
2. Monika Lipińska
3. Dorota Starczewska
4. Adam Mróz
5. Zbigniew Kaszuba
6. Ryszard Kowalski

Kapituła w składzie jw. postanowiła uhonorować Medalem Polskiej Niezapominajki w XIV edycji w roku 2016 następujące osoby i instytucje:

 • Tadeusz Wojciech Kur
 • Krzysztof Koper
 • Cezary Pióro
 • Hanna Jadwiga Marciniak
 • Artur Baranowski
 • Marta Rybińska
 • Lilianna i Dariusz Kosteccy
 • Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Zalewskiego w Świnkowie
 • Teresa Świerubska
 • Maciej Omelaniuk
 • Barbara Mileszczyk
 • Jan Grabski
 • Rafał Siwek
 • Regionalny Związek Pszczelarzy w Siedlcach
 • Zespół Szkół Salezjańskich „Lux Sapientiae” w Sokołowie Podlaskim


Z tej okazji, w imieniu Kapituły Medalu, wszystkim Laureatom składam serdeczne gratulacje i uprzejmie informuję, że wręczenie Medali zaplanowane jest w dniu 20 października 2016 r. w dwóch terminach (do wyboru przez Laureata): o godz. 10.00 w auli I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach przy ul. B-pa Ignacego Świrskiego 54 i o godzinie 16.00, w auli Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach przy ul. Mieczysława Asłanowicza 2. Mile widziane osoby towarzyszące Laureatom w tej uroczystej chwili. Zapraszamy.

Wyróżnienie związane jest z XVIII Festiwalem Nauki i Sztuki w Siedlcach, którego program znajduje się na stronie internetowej www.festiwal.uph.edu.pl

Siedlce, 3.10.2016 r.

Ryszard Kowalski

Uprzejmie informuję, że J.M. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach – prof. dr hab. Tamara Zacharuk, wyraziła zgodę na zorganizowanie w dniach 20-23.10.2016 r., osiemnastej edycji Festiwalu Nauki i Sztuki. Termin ten zaakceptowała także J.M. Rektor Collegium Mazowia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach dr Bożena Piechowicz, wyrażając chęć partnerskiej współpracy programowej i organizacyjnej.

Mając zgodę i rektorskie wsparcie, w imieniu komitetu organizacyjnego zapraszam wszystkich zainteresowanych, dotychczas z nami współpracujących i nowych Partnerów, do składania propozycji wykładów, pokazów, ćwiczeń, seminariów, wystaw, sesji tematycznych i konferencji, które chcielibyście Państwo zamieścić w programie festiwalu. Zaproszenie jest kierowane nie tylko do środowiska akademickiego naszego miasta. Nawiążemy chętnie programową współpracę z Partnerami z zewnątrz, w tym ze szkołami, instytucjami, organizacjami, które chciałyby aktywnie uczestniczyć w przygotowaniach i przeprowadzeniu festiwalu. Każdy, kto ma dobry pomysł i chciałby zrealizować go w ramach festiwalowego upowszechniania wiedzy, będzie mile widziany. Organizatorom, zależy szczególnie na różnorodności dziedzin i dyscyplin naukowych oraz form przekazu wiedzy, ponieważ w różnorodności tkwi tajemnica powodzenia tej edukacyjnej imprezy. A jeśli naszym festiwalem zainteresuje się jakiś sponsor - powitamy go z radością. Zostać mecenasem tak szlachetnej imprezy to doprawdy prawdziwy zaszczyt!

Zorganizujmy wspólnie kolejny Festiwal Nauki i Sztuki! Ta edycja będzie szczególna bowiem osiemnasta. W naszej kulturze „osiemnastka" jest magiczną liczbą kojarzoną z przekroczeniem granicy dorosłości i osiągnięciem społecznej dojrzałości. Przez analogię można więc stwierdzić, że Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach uzyskuje w tym roku pełnoletność. Warto to uczcić bogatym i dojrzałym programem! Wspólnym wysiłkiem z pewnością nam się to uda. W ubiegłym roku apelowałem, a w tym roku apel ten powtarzam: „Oprawmy naszą wiedzę w festiwalowe ramy i zaprezentujmy ją społeczeństwu naszego miasta i regionu. Niech przyciągnie tłumy osób zainteresowanych własnym intelektualnym rozwojem". Zapraszam zainteresowane osoby do programowej i organizacyjnej współpracy. Ryszard Kowalski

Ważna uwaga. Propozycje do program można zgłaszać nie później niż do 9 września 2016 r. Wcześniejsze zgłoszenie ułatwi pracę nad konstrukcją programu, dlatego bardzo o to proszę.

Dane kontaktowe koordynatora z ramienia UPH: dr Ryszard Kowalski, Instytut Biologii,
ul. Bolesława Prusa 12, 08-110 Siedlce. Tel. 25 6431206, 602688622, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.festiwal.uph.edu.pl
Jesteśmy także na Facebooku.

medal niezapominajka miniMedal Polskiej Niezapominajki powstał z inspiracji niezapominajkowego programu edukacyjnego, zainicjowanego przez śp. Redaktora Andrzeja Zalewskiego. Zaprojektowany został przez rzeźbiarza, prof. Mariana Gardzińskiego, w sposób niezwykle skromny. Wykonano go z mosiądzu w prostej rzemieślniczej manufakturze. Jego powierzchnia nie jest gładka, gdyż w porowatej strukturze materii można zmieścić więcej uczuć i podziękowań dla społeczników poświęcających swój czas na prośrodowiskowe działania. Medal Polskiej Niezapominajki ustanowiony został przez przyrodników z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i jest wręczany corocznie w czasie trwania Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach (w b.r. w dniach 20-23 października).

Każdy ma prawo zgłoszenia kandydata/ki! Wnioskodawcą może być indywidualna osoba, urząd, organizacja społeczna, instytucja z terenu całego kraju. Wnioski składane na piśmie rozpatruje Kapituła Medalu, pracująca pod honorowym przewodnictwem prof. dr hab. Anny Stańczykowskiej-Piotrowskiej. Od 2005 r. rozpatrywane są wyjątkowo także wnioski dotyczące osób zmarłych.

Wnioski przyjmowane są w każdym roku do 1 września. Powinny być one krótkie (nie więcej niż jedna strona tekstu) i zawierać syntetyczny opis ochroniarskich dokonań kandydata/ki, wynikających z pracy społecznej, a nie z wykonywanego zawodu. Należy także podać dokładny adres kandydata/ki, koniecznie numer telefonu lub adres poczty elektronicznej i podstawowe informacje umożliwiające kontakt z wnioskodawcą. Zgłoszenia należy kierować na adres: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Biologii, ul. Bolesława Prusa 12, 08-110 Siedlce lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Więcej informacji można uzyskać pod telefonem: 602688622 i na stronie internetowej www.festiwal.uph.edu.pl gdzie dostępne są dane o dotychczasowych edycjach Medalu i laureatach.

Szanujmy przyrodę, honorujmy i nagradzajmy tych, którzy pracują na jej rzecz!

Ryszard Kowalski